Adeta partneru programma logo

Par Pastāvīgo Partneru Programmas dalībnieku esošs Partneris var kļūt, ja iepriekšējā kalendārā gadā Partneris, izmantojot ADETA pakalpojumus, ir realizējis projektus par vismaz EUR 5000.

Pastāvīgo Partneru programmas dalībnieku statuss tiek piešķirts vai pārskatīts vienu reizi gadā, katra kalendārā gada janvārī. Par jebkurām izmaiņām Pastāvīgo Partneru Programmas dalībnieku statusā mēs Jūs informēsim personīgi.

ADETA.LV is not affiliated with or endorsed by The Joomla! Project™. Use of the Joomla!® name, symbol, logo and related trademarks is permitted under a limited license granted by Open Source Matters, Inc.

ADETA SIA © 2007-2020, Visas tiesības rezervētas.