Adeta partneru programma logo

Partneru Programmai projektus var pieteikt izmantojot šajā lapā zemāk esošo kontaktformu. Lūdzu noteikti šajā formā ierakstiet visu Jums pieejamo informāciju par projektu un tā pasūtītāju, kā arī to, kā ar Jums var sazināties: tālrunis, e-pasts, u.c.

ADETA.LV is not affiliated with or endorsed by The Joomla! Project™. Use of the Joomla!® name, symbol, logo and related trademarks is permitted under a limited license granted by Open Source Matters, Inc.

ADETA SIA © 2007-2020, Visas tiesības rezervētas.